[Gamekill.cz] EXTREME Jailbreak Pravidlá pre Bacharov (CT)

Snaž sa dodržiavať nasledujúce pravidlá aby si sa vyhol zbytočným problémom.

Pravidla pre Bacharov (CT):

1. Všetci bachari musia mať Funkčný mikrofón. Pokiaľ si u CT a nemáš funkčný mikrofón, musíš napísať do chatu /nomic. Pokiaľ tak neurobíš a neodpojíš sa od bacharov ku väzňom, admin ťa môže odmeniť kickom, a pri opakovaní aj banom (nie permanentnym).

2. Bachari nemôžu v žiadnom prípade zabíjať väzňov bez udania dôvodu!!! (dôvod na kill: neposlušnosť, neplnenie príkazov Simona, keď je väzeň ozbrojený, keď napadne strážnika ... - zbrane ktoré si väzni kúpia na začiatku kola za body nie sú dôvod na kill pokiaľ neboli zakázané na začiatku kola) Za každým zabitím väzňa musí bachar ktorí ho popravil povedať do mikrofónu (pre rozprávanie bacharov – okrem simona je potrebné napísať do konzole +simonvoice) dôvod (pokiaľ nejde o vzbúrenca - ten je farebne odlíšený) Pokiaľ sa stane, že strážnik zabije väzna bez dôvodu (omylom, náhodne), musí sa ospravedlniť a väzňovi môže ďalšie kolo dať osobné voľno (do chatu "/fd" voľba 2, a vybrať väzňa ktorého zabil, tento je farebne odlíšený) - pokiaľ bachar zabíja väzňov bez dôvodu opakovane, naschvál tak sa to riešim BANom dotyčného CT (deň,týždeň,permanent záleží od vážnosti situácie)

3. Bachari poslúchajú rozkazy Simona - čo, kde, koho strážiť …

4. Bachari sa môžu na začiatku kola dohodnúť a nastaviť Free Day, teda voľno pre všetkých - do chatu " /fd " voľba 1 - Voľno znamená, že väzni sa môžu slobodne pohybovať po mape - bachari strážia strelnicu a iné strategické body na mape.

5. Bachari môžu zapnúť box - do chatu " /box " - box je vlastne "friendlyfire 1" medzi väzňami - box sa zapína, len keď zostáva málo väzňov nažive 2 - 4 - na box je v niektorých mapách aj ring, vtedy sa zapína aj keď je viacej väzňov na žive, ale boxujú len tí v ringu (bachari musia ustrážiť)

6. Bachari môžu na začiatku kola zakázať nakupovanie - bachari môžu hneď na začiatku kola oznámiť zákaz nakupovania väzňom - väčšinou sa to uplatňuje pokiaľ majú v pláne väzňov zobrať do ringu na box Medzi bacharmi je jeden hlavný bachar tzv. SIMON. Simon je len jeden a volí sa na začiatku kola. Aby si mohol byť Simon, treba do chatu napísať " /simon ".


Späť na všeobecné pravidlá: /pravidla

Pozrieť pravidlá pre väzňov: /pravidlat