[Gamekill.cz] EXTREME Jailbreak Pravidlá pre Väzňov (T)

Snaž sa dodržiavať nasledujúce pravidlá aby si sa vyhol zbytočným problémom.

Pravidla pre Väzňov (T):

1. Všetci väzni musia poslúchať bacharov, hlavne Simona - väzeň bude potrestaný pokiaľ neposlúcha (strelou do nohy pre výstrahu, až zabitím)

2. Väzni sa môžu pokúsiť o vzburu a zabiť bacharov - dostať sa do strelnice pre zbraň - napadnúť osamoteného bachara a zmocniť sa jeho zbrane

3. Väzni môžu na začiatku kola nakupovať - väzeň by mal chvíľu počkať na začiatku kola pred nákupom (môže sa stať že bachari dajú zákaz) - nakupuje sa za body (tie sa získavajú za zabíjanie bacharov) - nakupujú sa zbrane od záchodového zvona až po motorovú pílu - nemusia nakupovať a ušetriť si tak body na neskôr a na mocnejšiu zbraň - toto nakupovanie je len "doplnok" - tieto zbrane sa nerátajú ako dôvod na kill bacharom - tieto zbrane sú silnejšie ako päste a kopance - tieto zbrane majú efekt aj v box mode

4. Posledný väzeň má právo posledného želania - väzňovi sa objaví menu kde si vyberie svoje želanie - pokiaľ je väzeň predposledný a ďalší väze? má voľno, tak sa voľno ruší a dajú si napr. BoxSpäť na všeobecné pravidlá : /pravidla

Ďalej na pravidlá pre bacharov: /pravidlact